Serce Przemęckiego Parku Krajobrazowego

ZOSTAŃ MISTRZEM PIERNIKA!

22 grudnia 2019

Regulamin konkursu  o tytuł Mistrza Piernika - na najpiękniejszy świąteczny piernik :)

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs na piernik o tytuł Mistrza Piernika 2019, w dalszej części niniejszego regulaminu nazywany jest Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest obiekt hotelowy i restauracja „Tarasy Wang” w Karpaczu oraz Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjne Trzy Jeziora i restauracja „Zmyślona” w Wieleniu, zwane dalej Organizatorem.
 3. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego regulaminu nazywani będą Wypiekającymi.

 

Zasady:

 

 1. Konkurs trwa od 20.11.2019 do 22.12.2019 r. a zatem nieprzekraczalny termin dostarczenia pierników do Organizatora upływa 22.12.2019 r. Aby przystąpić do konkursu, należy zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów. Może w nim wziąć udział dowolna ilość osób w wieku  1-110 lat.
 3. Prace mogą być tworzone indywidualnie lub w parach.
 4. Pierniki mogą być dowolnej wielkości i kształtu, ale wskazane są formy, które będzie można powiesić (ze sznureczkiem) lub postawić (formy przestrzenne).
 5. Każdy piernik, starannie zapakowany, Wypiekający:
 • wysyła na adres Tarasy Wang, ul. Na Śnieżkę 3, 58-540 Karpacz (z dopiskiem: KONKURS PIERNIKOWY)
 • wysyła na adres: Trzy Jeziora, ul. Wczasowa 54, 64-234 Wieleń (z dopiskiem: KONKURS PIERNIKOWY)
 • dostarcza osobiście do jednego z wymienionych miejsc
 1. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem. Oba te druki są załącznikami niniejszego Regulaminu.
 2. Po wykonaniu piernika Wypiekający jest zobowiązany do umieszczenia jego zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym Organizatora na Facebooku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami w celu stworzenia ich wystawy w restauracji oraz do zamieszczania zdjęć pierników na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 4. Jury Konkursu przyjmuje następującą definicję piernika: Piernik – twarde brązowe ciasto z mąki, tłuszczu, miodu i jajek, z dodatkiem przypraw korzennych.
 5. Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Pierniki zgłoszone na Konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury oceniać będzie pierniki w sposób następujący: oryginalność (0-10 punktów), zapach (0 – 10 punktów), staranność wykonania (0 – 10 punktów),
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22.12.2019 r. jednoczesnie w obu lokalizacjach: Centrum Wypoczynkowo - Konfrencyjnym Trzy Jeziora i Tarasach Wang.
 4. Zarówno w jednej, jak i w drugiej lokalizacji wyłoniony zostanie laureat – zwycięzca  Ponadto Jury wyróżni pierniki, które uzna za godne nagrodzenia.
 5. Fundatorem Nagród jest Organizator. Dwie główne nagrody (obie lokalizacje przyznają je niezależnie) to:
 • Voucher na trzydniowy (2 noclegi) pobyt w Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjnym Trzy Jeziora w Wieleniu (dla pierników wysłanych do Tarasów Wang,)
 • Voucher na trzydniowy (2 noclegi) pobyt w Tarasach Wang (dla pierników wysłanych do Centrum Trzy Jeziora)

Pozostałe nagrody to m.in. uroczysta kolacja w restauracji Tarasy Wang lub restauracji „Zmyślona”, kawa ze słodką niespodzianką w jednej z restauracji, Voucher na pobyt w strefie SPA w Trzech Jeziorach, Voucher na godzinną grę w bowling i na pizzę w Trzech Jeziorach.

 1. Vouchery będzie można zrealizować do czerwca 2020 r. w terminach uzgodnionych z Organizatorem)
 2. Laureaci Konkursu nieobecni podczas jego roztrzygnięcia zostaną poinformowani

o wynikach za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie zwraca pierników zgłoszonych do Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Wypiekających zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. Dz.U. NR 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 3. Spory bądź sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga jury oraz Organizator.
 4. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
 7. Informacji dotyczących Konkursu udzielają przedstawiciele Organizatora:
 • Tarasy Wang: pani Katarzyna Szerszeń: tel. 509546140, email: kszerszen@tarasywang.pl
 • Trzy Jeziora: recepcja 785 99 66 01, email recepcja@trzyjeziora.com.pl

Załącznik do regulaminu konkursu na piernik o tytuł Mistrza Piernika 2019:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i OŚWIADCZENIE - do pobrania tutaj ->formularz

Klauzula informacyjna – konkurs o tytuł Mistrza Piernika 2019 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Tarnawski, miejsce przetwarzania Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Trzy Jeziora –ul. Wczasowa 54, 64-234 Przemęt
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia zabawy:
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadkówprzewidzianych przepisami prawa;
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
 9. Przystępując do wzięcia udziału w zabawie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji przeprowadzenia zabawy oraz udostępnienia informacji o wynikach zabawy. Jestem świadom, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
§
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać inormacje o nowościach.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij