Strona główna

ZOSTAŃ MISTRZEM PIERNIKA!

15 grudnia 2018

Regulamin konkursu  o tytuł Mistrza Piernika - na najpiękniejszy świąteczny piernik :)

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs na piernik o tytuł Mistrza Piernika, w dalszej części niniejszego regulaminu nazywany jest Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest obiekt hotelowy i restauracja Trzy Jeziora, zwane dalej Organizatorem.
 3. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego regulaminu nazywani będą Wypiekającymi.

 

Zasady:

 1. Konkurs trwa od 15.11.2018 do 15.12.2018 r. a zatem nieprzekraczalny termin dostarczenia pierników do Organizatora upływa 15.12.2018 r. Aby przystąpić do konkursu, należy zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów. Może w nim wziąć udział dowolna ilość osób w wieku  1-110 lat.
 3. Prace mogą być tworzone indywidualnie lub w parach.
 4. Pierniki mogą być dowolnej wielkości i kształtu, ale wskazane są formy, które będzie można powiesić (ze sznureczkiem) lub postawić (formy przestrzenne).
 5. Każdy piernik, starannie zapakowany, Wypiekający wysyła na adres: Trzy Jeziora, ul. Wczasowa 54, 64-234 Wieleń (z dopiskiem: KONKURS PIERNIKOWY) lub dostarcza osobiście.
 6. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem. Oba te druki są załącznikami niniejszego Regulaminu.
 7. Po wykonaniu piernika Wypiekający jest zobowiązany do umieszczenia jego zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym Organizatora na Facebooku.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami w celu stworzenia ich wystawy w restauracji oraz do zamieszczania zdjęć pierników na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 9. Jury Konkursu przyjmuje następującą definicję piernika: Piernik – twarde brązowe ciasto z mąki, tłuszczu, miodu i jajek, z dodatkiem przypraw korzennych.
 10. Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Pierniki zgłoszone na Konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury oceniać będzie pierniki w sposób następujący: oryginalność (0-10 punktów), zapach (0 – 10 punktów), staranność wykonania (0 – 10 punktów),
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 16.12.2018 r. w restauracji Trzy Jeziora
 4. Fundatorem Nagród jest Organizator. Główna nagroda to Voucher na trzydniowy (2 noclegi) pobyt w Trzech Jeziorach w Wieleniu lub w Tarasach Wang w Karpaczu (w terminie uzgodnionym z organizatorem). Pozostałe nagrody to m.in. Voucher na pobyt w strefie SPA, uroczysta kolacja w restauracji Tarasy Wang i inne. Przewidujemy również nagrody dla dzieci :)
 5. Laureaci Konkursu nieobecni podczas jego roztrzygnięcia zostaną poinformowani

o wynikach za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zwraca pierników zgłoszonych na Konkursie.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Wypiekających zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. NR 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 3. Wszelkie dane Wypiekającego są odpowiednio chronione i nie udostępniane podmiotom trzecim. W każdej chwili Wypiekający może poprosić o ich usuniecie z bazy Organizatora, co stanie się ze skutkiem natychmiastowym. Wystarczy napisać mail na adres biuro@trzyjeziora.com.pl prośbą o usunięcie danych. 
 4. Wypiekający wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowej i komunikatów marketingowych, w tym informacji o promocjach i ofertach specjalnych na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres email.
 5. Organizator informuje, że w przypadku podania daty urodzenia oraz wyrażenia zgody marketingowej, może wykorzystywać te dane do personalizowania przesyłanej informacji handlowej.
 6. Spory bądź sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga jury oraz Organizator.
 7. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 8. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
 9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
 10. Informacji dotyczących Konkursu udzielają przemiłe recepcjonistki ośrodka pod numerem telefonu: 785 996 601 , email: recepcja@trzyjeziora.com.pl

Załączniki do regulaminu konkursu na piernik o tytuł Mistrza Piernika: Regulamin

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Imię ….....................................................................................................................................

 

Nazwisko …............................................................................................................................

 

Data urodzenia.........................................................................................................................

 

Zawód ………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania …...........................................................................................................

 

…............................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

Telefon …................................................................................................................................

 

E – mail ….................................................Nick FB................................................................

 

Data …............................................. Czytelny podpis............................................................

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisana/y zgłaszając swój udział w konkursie na piernik o tytuł Piernikowego Mistrza, oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.
 2. Zgłaszany przeze mnie na Konkurs piernik/pierniki przygotowałam/łem i wypiekłam/em osobiście.

 

 

Data..............................................

 

Czytelny podpis …......................................................................................................

§
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać inormacje o nowościach.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij